!-- anti-flicker snippet (recommended)

Til din borger i alvorlige mentale kriser

Selvhjælpsredskab til borgere. En forbyggende, proaktivt og monitorerende sundhedsløsning, der yder individuel borgercentret service, således at borgerne gennem egenmestring håndterer egen sundhed, rehabilitering og recovery.

Minplan – bygget på data

Borgerrettet tværgående selvhjælpsredskab sætter borgeren i centrum.

Skab kontinuitet og fleksibilitet for borgere ved at øge muligheden for kommunikation og samarbejde på tværs af sektorerne. Minplan er et fælles selvhjælpsredskab, der øger tværgående videndeling, mindsker risikoen ved de kritiske sektorovergange og mindsker kompleksiteten for borgeren.

 

Sæt borgeren i centrum

Minplan er forankret i regionerne. Borgeren har kendskabet og viden på forhånd og bruger appen til at invitere kommunen ind i samarbejdet.

Forebyg indlæggelse

Borgerens data følges gennem nemme og hårde tider på daglig basis. Således at pårørende og kommune intervenere i tide.

Data monitorering

Via et dashboard har medarbejder og pårørende overblik over borgerens egen-monitorering.

GPDR complaint

Data opbevares og håndteres i Storkøbenhavn. Minplan International er databehandler.

Selvhjælpsredskab til borger

Metoden i Minplan er “best pracise” indenfor Safety Plan Intervention. Udviklet med borgere, psykiatriske patienter, klinikere og forskere.

Kontakt til kommunen

Guider borgerne den rigtige vej ind i kommunen. Hvis der er behov for yderligere hjælp.

Tæt på men på afstand

Borgeren kan vælge, hvad og hvor meget data og viden, der skal deles med pårørende eller kommune.

Krypteret kommunikation

Krypteret video og tekst kommunikation muliggør sikker vidensdeling. Kommunikationen kan trækkes ud som PDF og journaliseres.

Borger rækker ud gennem Minplan

Gennem Minplan rækker borger ud og beder om support fra kommunen. Monitoreringen ivaretages nemt af for eksempel den Anonyme Rådgivning eller af bostøtter på Det Specialiserede Voksenområde,

Lær igennem data

Intervener i tide og forebyg tilbagefald. Kommunen kan intervenere og yde rette service til borger på rette tid alt efter behov og sygdomsbillede.

Borgerens helbredstilstand monitoreres gennem Minplan, der er et borgerrettet selvhjælpsredskab. Borger, pårørende og kommune præsenteres for data. Derved opnås en forståelse for det individuelle sygdomsmønster. Samtidig bliver borger klogere på sig selv og sin sygdom dels gennem kendskabet til data fra sygdommens udvikling og dels gennem selvhjælpsredskaberne, der styrker mulighederne for at handle og få information i tide.

Tilrettelæg sociale tiltag på baggrund af data

Nem gruppering af borgere og tilrettelæg madlavningskurser og selvhjælpsgrupper efter behov

Målet er at sikre trivsel og sundhed bredt for specifikke borgergrupper, der har en fællesnævner indenfor sygdomsmønstre, social status, recoveryprocesser m.m..

Nå i mål på forebyggelsesområdet

Forebyggelse og sundhedsfremmelse er et kommunalt ansvar. Dette indebærer også at sygdom udvikler sig yderligere og at eventuelle komplikationer forebygges.

Men en af de centrale udfordringer for kommunerne er at etablere samarbejde omkring forebyggelse, både internt mellem forskellige forvaltningsområder og eksternt i forhold til regioner og de privatpraktiserende læger. Minplan er et borgerrettet værktøj, som sætter borgeren i centrum og  facilitere sammenhængende tværsektorielle forløb.


Minplan minder mig om, at jeg selv har ansvaret for at finde på strategier, der skal få mig igennem svære tider

Citat hentet fra

MYPLAN – A MOBILE PHONE APPLICATION FOR SUPPORTING PEOPLE AT RISK OF SUICIDE

J.L.S. Larsen, H. Frandsen, A. Erlangsen. Crisis. (12/2015)

Mandlig bruger , 23 år, København

FAQ – Minplan Selvhjælpsredskab

Her besvares spørgsmål omkring Minplan og digital understøttelse af kommunalt tilbud.

Således at der skabes en tilgængelig, sammenhængende og effektiv hjælp og støtte til hver enkel borger.

Hvordan slettes borger data?

Under profilindstillinger kan borger til enhver tid slette profil og alt data.

Borgeren har ikke fået Minplan under indlæggelse

Bliver borgeren udskrevet uden en digital kriseplan kan Minplan hentes i Appstore.

Hvor findes undervisningsmateriale?

Minplan appen har en række video, der forklarer, hvordan de enkelte moduler virker. Der ud over kan vejledninger rekvireres.

Hvad er resultatet fra VTV

Hvem skal monitorere data i kommunen?

Kendte borgere monitoreres bedst og nemmest af pårørende eller den sagsbehandler / bostøtte, som er tættest på borgeren. Ukendte borgere uden pårørende kan monitoreres gennem Anonym Rådgivning eller socialpædagogiske tilbud.

Kan kommunen yde støtte til borger?

De nye bestemmelser i Serviceloven §§ 82 a-c . Giver udvidede muligheder for yde forebyggende hjælp til borgere, som ellers ikke ville få den rette eller nødvendige hjælp.

Læs den videnskabelig baggrund

Minplan hviler på en bred vifte af forsøg og forskningsprojekter. Læs arbtikler og forskningsprotokoler her

GDPR og oplysninger til kommunens PDO

Databehandleraftaler indgåes med Myplan International og kommune. Læs mere her

Er du klar til at starte?

Kontakt os eller book direkte et online møde