!-- anti-flicker snippet (recommended)

Pasient i Norge?
– We help shift your mindset in severe mental crisis

MINPLAN er et verktøy som hjelper pasienter i Norge for å lage en strukturert plan for mestring, en slik plan blir gjerne omtalt som kriseplan eller sikkerhetsplan.

Minplan – bygget på data

Pasientens kriseplan – setter pasienten i sentrum.

Den er utviklet med tanke på pasienter innen psykisk helsevern, men kan også være egnet for andre brukere.​.

 

Sett pasienten i sentrum

Minplan er forankret i psykisk helsevern. Pasienter har kunnskapen og kunnskapen i forkant og bruker Minplan til å invitere psykisk helsevern inn i samarbeide

GPDR complaint

Data lagres og håndteres fra Storkøbenhavn. Minplan International er en databehandler.

Kontakt psykisk helsevern

Be om hjelp til å lage en plan fra eventuelle hjelpepersoner/-instanser dersom du trenger det.

MINPLAN er et verktøy

MINPLAN er et verktøy for å lage en strukturert plan for mestring “best pracise” innenfor Safety Plan Intervention.

Minplan tilhører kun deg

All informasjonen du legger inn i planen tilhører kun deg.

Kryptert kommunikasjon

Kryptert video- og tekstkommunikasjon muliggjør sikker kunnskapsdeling. Kommunikasjonen kan hentes ut som PDF og journalføres

Pasientens kriseplan

Dersom elementer i planen involverer andre, enten pårørende/venner eller personer/instanser i helsevesenet, er det viktig at disse også er klar over sin rolle.

Lær gjennom data

Grip inn i tide og forhindre tilbakefall. Minplan kan gripe inn og yte service til rett tid, avhengig av behov og sykdomsbilde.

Pasientens helsetilstand overvåkes gjennom Minplan. Samtidig blir pasienten klokere på seg selv og sin sykdom dels gjennom kunnskap om data fra utviklingen av sykdommen og dels gjennom selvhjelpsverktøyene som styrker mulighetene til å handle og få informasjon i tide.

​Å nå målet om forebygging

Forebygging og helsefremmende arbeid er et felles ansvar.

Men en av hovedutfordringene er å etablere samarbeid om forebygging, både internt mellom ulike forvaltningsområder og eksternt i forhold til regioner og de privatpraktiserende. Minplan er et innbyggerrettet verktøy som setter pasienten i sentrum og legger til rette for sammenhengende tverrsektorielle prosesser.


Minplan minner meg på at jeg selv er ansvarlig for å finne opp strategier som skal komme meg gjennom vanskelige tider

Citat hentet fra

MYPLAN – A MOBILE PHONE APPLICATION FOR SUPPORTING PEOPLE AT RISK OF SUICIDE

J.L.S. Larsen, H. Frandsen, A. Erlangsen. Crisis. (12/2015)

Mandlig bruger , 23 år, København

FAQ

Her besvares spørgsmål omkring Minplan

Det skapes en tilgjengelig, sammenhengende og effektiv hjelp og støtte for hver enkelt pasient.

Hvordan slette data?

Under profilinnstillinger kan brukere slette profil og alle data når som helst.

Pasienten har ikke fått Minplan under innleggelse

Hvis borgeren skrives ut uten digital kriseplan, kan Minplan lastes ned fra Appstore / Play

Hvor kan jeg finne undervisningsmateriell?

Minplan-appen har en serie videoer som forklarer hvordan de enkelte modulene fungerer. I tillegg kan instruksjoner bes om.

Hva er resultatet fra VTV

Hvem skal monitorere data i kommunen?

Pasienten monitoreres bedst og nemmest af pårørende eller den sagsbehandler / bostøtte, som er tættest på pasienten. 

Les den vitenskapelige bakgrunnen

Minplan hviler på et bredt spekter av eksperimenter og forskningsprosjekter. Les artikler og forskningsprotokoller her.

GDPR og informasjon

Databehandleravtaler inngås med Myplan International og kommunen. les mer her

Ready to get started?

Kontakt oss eller book et nettmøte direkte