!-- anti-flicker snippet (recommended)

Minplan is part of a broader preventive perspective.

Minplan is the best crisis planning tool, enabling better assistance for patients in overcoming severe crises.

As clinician?

Would you like to collaborate to provide effective help and assistance to patients through challenging crises?

As stakeholder?

Minplan is a proactive self-help tool that addresses risks and timely intervention.. 

As a patient or relative?

Minplan emphasizes ways to seek help and support. We would love to hear from you and welcome your ideas and suggestions.

Sammen overkommer vi forhindringerne

Vi samarbejder med hospitaler, skoler, social- og sundhedstjenester, NGO’er og private virksomheder

Vi gør Minplan tilgængelig for flere

Sammen samarbejder vi om at oversætte Minplan til lokale sprog og med kulturelle justeringer, så Minplan bliver tilgængelige for flere mennesker

Vi stræber efter at levere Minplan i verdensklasse

Sammen deler vi forskningsresultater og fremskridt for at bygge videre på hinandens arbejde og nå toppen.

Vi støtter mennesker i krise og deres pårørende

Sammen hjælper vi mennesker i krise med let at inddrage pårørende.

ReSsourcer og værktøjer

Nyttige ressourcer i Minplan

Uddannelse og træning

Minplan kan træne sundhedspersonale i Minplan som kriseintervention og de-eskaleringsteknik

 

Psykoedukation

Minplan er et godt værktøj til  psykoedukation, der lærer patienter og omsorgspersoner om personlige årsagssammenhænge

Minplan giver en struktureret ramme for samtaler

Minplan understøtter drøftelser med patienter og omsorgspersoner og giver en struktureret ramme til at adressere bekymringer og planlægge støttende handlinger.

Attentivt værktøj

Minplan er et  selvhjælpsværktøj, der kan bruges efter behov og er altid tilgængeligt på patientens telefon

“Patienter skal trænes i at være opmærksomme på sig selv og bruge Minplan.”

Clinicians 55 years

“Patienter skal huske at bruge Minplan; her spiller både vi og pårørende en betydelig rolle.”
Ergotherapist 28 years

“En sikkerhedsplan skal opdateres for at forblive relevant, og her er Minplan til gavn.”

Ergotherapist 58 years

"Det handler om, at patienten stopper eskalationen med Minplan, inden den begynder."

Sygeplejerske 43 years

Identifikation af advarselstegn

Kriseplansarbejdet begynder med at identificere advarselstegn eller udløsere, der indikerer en risiko for en personlig krise. Disse advarselstegn kan omfatte følelser af håbløshed, tilbagetrækning fra sociale aktiviteter eller pludselige ændringer i humør eller adfærd.

Coping Strategier

Minplan indeholder en liste over strategier, som kan bruges til at håndtere forstyrrende følelser eller tanker. Disse kan omfatte afspændingsteknikker, mindfulness-øvelser, engagement i hobbyer eller aktiviteter eller skrivning i en dagbog.

Socialt netvær

Minplan hjælper med at identificerer betroede personer, der kan give støtte i svære tider. Dette kan omfatte familiemedlemmer, venner eller mentale sundhedsprofessionelle. Planen beskriver måder at kontakte disse personer på og etablere et støttenetværk.

Professionelt netværk

Minplan inkluderer kontaktoplysninger til sundhedsprofessionelle, krisehotlines eller selvmordsforebyggende telefonlinjer. Dette sikrer, at personen ved, hvordan man får øjeblikkelig hjælp, når det er nødvendigt.

Sikre omgivelser

Minplan hjælper med at sikre omgivelserne. Minplan husker på at man får fjernet eller sikret alle midler til selvskade, såsom medicin eller farlige genstande. Den inkluderer også identifikation af sikre områder eller aktiviteter, der kan give en følelse af sikkerhed.

+

Distraktionsteknikker

Minplan foreslår specifikke afledningsteknikker og aktiviteter, som personen i krise måske kan få glæde af. Disse aktiviteter sigter mod at aflede fokus fra negative tanker og fremme en mere positiv tilstand.

Kontakt os for at blive en samarbejdspartner!

Kontakt Os

Tag kontakt i dag! Vi vil gerne tale om, hvordan vi kan hjælpe dig eller din organisation med at præstere på dit bedste.

info@minplan.org

(+45) 30396030

Vedelavej 22. 2610 Rødovre

M-F: 8am-5pm, S-S: Closed (CET)